Byåsen Hopp / Kombinert

Styret

Sør Trøndelag skikrets har grenkomiteer for alle viktige idretter. Hver grenkomite har en representant i styret i SørTrøndelag skikrets. Styret i GST er formelt styre for GST og tar alle beslutninger mht økonomi og drift av Teamet.

Samtidig er styret også Kombinert komite i kretsen og ansvarlig for rekruttering og gjennomføring av rekrutteringstiltak for kretsen. Heri ligger gjennomføring av ST-Cup i kombinert. Denne samorganiseres med ST-Cup i hopp i de fleste av anleggene i kretsen.

Idag har GST styret 3 representanter, med tilsammen mange års erfarign fra kretsarbeid, både som utøvere og foreldre.

Finn-Arne Graabak – Byåsen IL, har fulgt Jørgen fra guttehopper/kombinert løper, til han nå har tatt steget inn på landslaget. Finn-Arne har i egen karriere konsentrert seg om hoppbakken, og mang en gang har vi sett han med spade i de forskjellige bakkene i Granåsen.
Roald Olsen- Byåsen IL, har selv vært aktiv kombinert utøver, og har hatt 3 sønner som alle har boltret seg i hoppbakken. Idag er kun en, Andre, aktiv. Roald har også gjennom flere år vært medlem av Kombinertkomiteen i Norges Skiforbund, og rennleder/assisterende rennleder under utallige hopp og kombinert renn i Granåsen på alle nivå, fra poengrenn til WC-renn.
Geir Bjørnstad- Byaasen Skiklub, har to sønner som er/har vært aktive og er av mange kjent som speaker i Granåsen. Han har i mange år ledet TEamSørTrøndelag og vært en av de mange primus motorer i Byåsbakken ved Ferista.